Zrównoważony rozwój jest zintegrowany we wszystkich operacjach Pankaboard. Wszystkie nasze produkty wykonane są z włókien pierwotnych, które są produkowane z surowców odnawialnych. Surowce są pozyskiwane lokalnie, w odległości 50 kilometrów od naszego zakładu w Lieksa. Wytwarzamy własną energię z odnawialnych źródeł energii z biomasy w naszej własnej ciepłowni. Wszystkie produkty są dopuszczone do kontaktu z żywnością.

Dzięki sprawnemu pozyskiwaniu drewna lokalnie i samowystarczalności produkcji ciepła dążymy do zminimalizowania emisji dwutlenku węgla i wpływu na środowisko, takim jak emisje do powietrza i wody, jak również wszelkim oddziaływaniom na glebę. Większość odpadów stałych jest ponownie wykorzystane lub poddana recyklingowi.

Jest to ciągły proces w celu zminimalizowania zużycia surowców i poprawy jakości produktu.