Pankaboard

Kodeks Postępowania Dostawcy w Pankaboard

Celem Pankaboard jest bycie godnym zaufania partnerem biznesowym. Wierzymy, że odpowiedzialna i etyczna praktyka tworzy długoterminową wartość zarówno dla Pankaboard, jak i otoczenia. Pankaboard zobowiązał się oficjalnie do stasowania tylko uczciwych praktyk w swoim Kodeksie Postępowania. Pankaboard jest zaangażowany w politykę zrównoważonego rozwoju, która obejmuje poszanowanie powszechnie uznanych standardów dotyczących środowiska, praw człowieka, pracy i przeciwdziałania korupcji. Dlatego też Pankaboard stara się upewniać, że wszyscy nasi dostawcy działają zgodnie z warunkami i standardami naszego Kodeksu Postępowania dostawców. W przypadku niezgodności z jakimikolwiek standardami naszego Kodeksu Postępowania, Pankaboard pomoże zapewnić program ciągłych ulepszeń.