Pankaboard

History

Jako jeden z pierwszych producentów tektury w Europie jesteśmy dumni z naszego dziedzictwa i doświadczenia produkcyjnego. Dziś zapewniamy naszym globalnym klientom wyjątkową gamę sposobów pakowania i kartonów specjalistycznych.

2021
 • Modernizacja przekrawacza (faza 2)
2020
 • Przekazanie procesów utrzymania ruchu do wewnętrzej, wyodrębnioneji wyspecjalizowanej komórki, Nowy system CRM
2019
 • Modernizaja przekrawacza (faza 1)
 • Odnowienie systemu ERP
2018
 • Zainstalowano nowy system automatyzacji dla fabryki ścieru drzewnego, BM2 lub BM3
2017
 • Monitoring włókien w linii
2016
 • Nowy system kontroli formowania na BM2
 • Biuro sprzedaży w Ameryce Północnej
2015
 • Biuro sprzedaży w Polsce
 • Biuro sprzedaży w Niemczech
2014
 • Głowica wyciszająca w BM3
 • Przekrawacz dla BM3
 • Biuro sprzedaży w Rosji
2013
 • Nowa linia do okorowywania
 • Biuro sprzedaży w UK
2011
 • Nowy system kontroli jakości (QCS) dla BM3
2010
 • Nowe wlewy dla BM3
 • Przebudowa systemów kondensacji pary
2009
 • Modernizacja systemu odzyskiwania ciepła dla BM2 i BM3
2008
 • Nowy system kontroli jakości (QCS) dla BM2
 • Zmodernizowany ulepszony system odzyskiwania ciepła na maszynach BM2 i BM3
2007
 • Biuro sprzedaży w Espoo
2006
 • Powstaje firma Pankaboard
 • Miedzynarodowa grupa inwestycyjna prowadzona przez Dr Dermot Smurfit kupuje fabrykę w Pankakoski
2002
 • Produkcja wyrobów recyklowanych zostaje zakończona
2001
 • Zaczyna się produkcja wyrobów SBS
2000
 • Modernizacja instalacji do okorowywania
1999
 • Uruchomienie nowej biologicznej oczyszczalni ścieków i nowego kotła na biopaliwo
1996
 • Condebelt® – startuje sekcja suszenia
1995
 • Przebudowa BM2
1980
 • Przebudowa BM3, wydajność fabryki wzrasta do 75 000 ton rocznie
1979
 • Stare BM1 i 2 zostają zastąpione nową BM2
1964
 • Zakończono budowę hydroelektrowni i nowej instalacji do produkcji ścier drzewny
1944
 • Rozpoczyna się korzystanie z wody ściekowej
1914
 • Maszyna BM3 z wydajnością 18 000 ton rocznie
1912
 • Nowa fabryka ścieru drzewnego, BM2 i BM3
1909
 • Fabryka w Pankakoski kupiona przez W. Gutzeit & Co.
1903
 • Pierwsza produkcja ze ścieru drzewnego, wydajność 3000 ton rocznie
1825
 • Produkcja żelaza z rudy jeziornej