Pankaboard

W kierunku zrównoważonej przyszłości z kartonem neutralnym pod względem emisji CO2

Odpowiedzialne marki i osoby pracują obecnie ciężko na rzecz zrównoważonej przyszłości. Aby pomóc Tobie osiągnąć cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, opracowaliśmy rodzinę produktów Pankaboard Zero-C: neutralne pod względem emisji CO2 wersje naszych wybranych, wysokiej jakości produktów kartonowych.

Produkty, które należą do rodziny Zero-C

Oferujemy obecnie szeroką gamę tradycyjnych produktów Pankaboard z neutralnymi pod względem emisji dwutlenku węgla opcjami Zero-C. Niezależnie od tego, czy wybierasz PankaBrite (400–550 g/m2) do opakowań dla żywności, czy PankaLux (410-560 g/m2) do zaawansowanych zastosowań opakowaniowych, czy może PankaLux Plus (410-560 g/m2) do składanych tacek, czy tacek typu skin,  możesz teraz wybrać alternatywę Zero-C z kompensacją węgla dla wybranego materiału. Dodatkowo, wybrane niepowlekane kartony specjalne są dostępne jako Zero-C, w tym PankaStar do nietypowych projektów opakowaniowych, PankaDisc do podkładek, czy tacek, a także PankaSilk i PankaMax do różnego rodzaju konstrukcji laminowanych.

Pankaboard produkuje wysokiej jakości kartony specjalistyczne. Wszystkie nasze produkty są produkowane z włókien pierwotnych, co zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa produktu. Dzięki szerokiej ofercie produktów i wyjątkowemu zakresowi grubości możemy pomóc znaleźć rozwiązanie spełniające Twoje wymagania. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą powlekanych kartonów FBB o grubości do 1 mm oraz szeroką ofertą niepowlekanych kartonów specjalnych. Kompozycje włókien są naprawdę wyjątkowe, aby poprawić właściwości w celu dopasowania do szerokiej gamy specjalnych zastosowań.

Zero-C – Jak to działa

W oparciu o normę ISO 14025 została wdrożona dla wszystkich produktów Zero-C kompleksowa ocena cyklu życia (LCA, life cycle assessment). Wyniki LCA zostały udokumentowane deklaracją środowiskową produktu (EPD, enviromental product declaration).
Aby osiągnąć neutralność pod względem emisji CO2 dzięki produktom Zero-C, cała związana z produkcją emisja dwutlenku węgla z paliw kopalnych została w pełni zrekompensowana poprzez certyfikowane programy kompensacyjne.

Średni ślad węglowy produktów Pankaboard jest ujemny (-350 kg CO2-eq/t).

We współpracy z Nordic Offset

Aby zapewnić i umożliwić osiągnięcie naszych celów w zakresie neutralności pod względem emisji CO2 dzięki rodzinie produktów Zero-C, nawiązaliśmy współpracę z Nordic Offset, zaufanym fińskim dostawcą rozwiązania do zarządzania śladem węglowym.

Skontaktuj się z naszym działem sprzedaży, aby dowiedzieć się więcej.