148

Kartony SBS

Produkujemy niepowlekane kartony SBS z celulozy chemicznej, aby osiągnąć określone właściwości dla wybranych zastosowań końcowych. Włókna są starannie dobierane, aby zoptymalizować produkty pod względem właściwości fizycznych, chemicznych i wizualnych. Nasza unikalna technologia pozwala nam stworzyć ujednoliconą siatkę z włókien dla najwyższej stabilności produktu.

PankaFrame

PankaFrame jest specjalnie zaprojektowany do zastosowania w wysokiej jakości ramkach do zdjęć. Czystość i stabilność produktu to podstawowe cechy zapewniające najwyższą jakość obrazu przez długi czas. PankaFrame jest dostępny w gramaturach od 380 g/m2 do 710 g/m2 (1,2 mm). PankaFrame ma neutralne pH i spełnia międzynarodowe standardy archiwizacji.

> See full specifications, metric (.pdf)