Certyfikaty

Nasza produkcja spełnia podstawowe standardy jakości i ochrony środowiska dla branży produkcji kartonów. Poprzez certyfikację chcemy zapewnić zrównowazony rozwój naszego całego łańcucha produkcji kartonu, poczynając od surowców a kończąc na finalnych wymaganiach. Pankaboard zobowiązało się także do ciągłego rozwoju wszystkich procesów związanych z certyfikowaną produkcją.

 

Pankaboard spełnia podstawowe standardy jakości i ochrony środowiska dla branży produkcji kartonów. Nasz system zarządzania jakością jest certyfikowany zgodnie z normą ISO 9001. Ciągły rozwój procesów z tym związanych jest kwestią kluczową dla Pankaboard.

»  Standardowy system zarządzania jakością   ISO 9001


Pankaboard korzysta ze środowiskowego systemu zarządzania ISO 14001 i jest zobligowana do obu głównych systemów certyfikacji leśnej: Programu na rzecz Zrównoważonego Zarządzania i certyfikacji PEFC oraz Forest Stewardship Council FSC® (kod licencji: FSC-C107457). Certyfikowane systemy zarządzania dla łańcucha dostaw surowców na bazie drewna pokazują, że drewno i masa włóknista wykorzystywane w produktach Pankaboard pochodzą ze źródeł legalnych i zarządzanych w sposób zrównoważony oraz są w 100 procentach identyfikowalne.

» System zarządzania środowiskowego : ISO 14001

» Łańcuch dostaw surowca na bazie drewna: PEFC CoC

» Łańcuch dostaw surowca na bazie drewna: FSC CoC


Pankaboard posiada certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, który powstał zgodnie z zasadami HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) i jest zgodny z wymaganiami normy ISO od 22 000.

» System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności: ISO 22000