Sertifikaatit

Tuotantomme täyttää kartonkiteollisuuden tärkeimmät laatu- ja ympäristöstandardit. Haluamme varmistaa toimintamme kestävyyden sertifioinneilla, jotka kattavat koko kartonkituotantoketjumme raaka-aineista aina loppukäyttökohteen asettamiin vaatimuksiin. Pankaboard on myös sitoutunut sertifioidun tuotannon prosessien kehittämiseen.

 

Pankaboard täyttää kartonkiteollisuuden tärkeimmät laatu- ja ympäristöstandardit. Laatujärjestelmämme on sertifioitu ISO 9001 -standardin mukaisesti. Siihen liittyviä prosesseja kehitetään Pankaboardilla jatkuvasti.

» Laatujärjestelmä: ISO 9001


Pankaboardilla on käytössään ISO 14001 ‑ympäristöjärjestelmä, ja se on sitoutunut kumpaankin merkittävään metsäsertifiointijärjestelmään: PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification) sekä FSC® (Forest Stewardship Council, lisenssitunnus FSC-C107457). Puuperäisten raaka-aineiden sertifioidut alkuperän seurantajärjestelmät osoittavat, että kaikki Pankaboardin tuotteissa käytetty puuraaka-aine ja kuitu on hankittu laillisista ja kestävistä lähteistä ja että ne voidaan jäljittää 100-prosenttisesti.

» Ympäristöjärjestelmä: ISO 14001

» Puuperäisen raaka-aineen alkuperän seuranta: PEFC CoC

» Puuperäisen raaka-aineen alkuperän seuranta: FSC CoC


Pankaboardilla on käytössään HACCP-tuoteturvallisuusjärjestelmän (Hazard Analysis and Critical Control Points) periaatteiden mukaan rakennettu elintarviketurvallisuusjärjestelmä, joka täyttää ISO 22 000 ‑standardin vaatimukset.

» Elintarviketurvallisuusjärjestelmä: ISO 22000